PKS w Łukowie S.A.

(27.04.2015) ZMIANY

Zmianie uległa treść SIWZ, załącznika nr 7 do SIWZ tj. wzoru umowy oraz ogłoszenia o zamówieniu

dokumenty do pobrania

Wyjasnienie treści SIWZ ( 24.05.2015)

Zamówienie publiczne na zakup paliwa

(aktualizacja 31-03-2015)

 

PB-95 : 4.76

ON : 4.59

WFOŚiGW

w Lublinie

turdus